O blogu Sayhello.sk

Len krátko: na internete je také kvantum zdrojov, kurzov, slovníkov, apiek – jednoducho všetkého možného, že keď chce človek začať, tak dostane blok z pretlaku informácií.

Tento blog nemá ambíciu ani v najmenšom byť agregátor učenia sa jazyka – aby sa predišlo nejakému omylu. Skôr tu budú uverejňované rôzne novinky, postrehy z kurzov a podobne. K tomu z času načas zdarma niektoré materiály, ktoré používam na individuálnych kurzoch. 

A na okorenenie – veď učenie má byť aj zábava – sem tam niečo zo slangu, možno nejaké pesničky, citátiky a podobne. Toto bude závisieť aj od Vás, na čo budete mať chuť a tiež povyberám veci, ktoré majú úspech v kurze. 

Viac Vás zaťažovať nebudem. Ak budete mať otázky alebo témy na ktoré sa chcete spýtať a bude možné ich rozobrať v blogu, budem veľmi rád sa im povenovať a pomôcť Vám. Stačí mi len dať vedieť. Napíšte mi cez kontaktný formulár alebo email kouc@sayhello.sk

In short: there are so many different sources, courses, dictionaries or apps out there – it’s simply overwhelmingly so much stuff, that when one wants to start learning, he hits the wall because of the sheer amount of information available.

This blog does not have ambition to be some kind of all-in-one-English-learning-tool at all – just to avoid any misunderstanding. Instead, I will publish news, tips from my courses and so on. Sometimes, I will add teaching materials for free, which have been used. 

To spice things up and taking into account that learning should be fun too – I will get you some slang phrases, maybe songs, quotes etc. It will depend on your feedback, what you may like and I also will pick things which will have proved to be successful in courses. 

I am not going to bother you anymore for now. May you have any questions or topics and it will be possible to talk about them here in this blog, I will be very happy to do so and help you out. Just let me know, please. Drop me a line here through the contact form or via email kouc@sayhello.sk

Na záver

„Tešíme sa na Vaše podnety. Radi Vám pomôžeme na Vašej ceste s angličtinou. „
„We are looking forward to your hear your suggestions. We’ll be happy to help on your English journey. „

Návrat hore